Get Adobe Flash player
Vakıf
Kuruluş Gayemiz

VAKFIN KURULUŞ AMACI
1.       Kültürel alan da hem yurt içinde hem de yurt dışında Hz. Mevlana’yı Eserlerini, Sema’yı, Tasavvufu, Tasavvuf Musikisini tanıtmak yaymak ve geliştirmek. Bu konuların amacı dışına çıkarılmaması ve amacı dışında kullanılmaması, yozlaştırılmaması, orijinalliğinin korunması için her türlü çabayı sarf etmek gerektiğinde buna ilişkin resmi kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunmak.
2.       Birinci fıkrada sayılan ve bütün dünyaya mal olmuş bu kültürün orijinalliğinin korunarak daha ileriki yüz yıllara taşınabilmesi için her türlü araştırma ve incelemeler yapmak bunun için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kurslar seminerler,  ihtivaller, paneller düzenlemek ve bu konuda her türlü eğitimi vermek.
3.       Fertlerin ve üyelerin arasında sevgi hoşgörü ve işbirliğini artırıcı kardeşliği karşılıklı hoşgörü ve saygı temin edici her türlü faaliyette bulunmak.  Kültürlü ,bilgili insan yetiştirmek ve yetişmelerine yardımcı olmak, eğitmek üzere gerekli faaliyetlerde bulunmak teşekkül ve teşebbüsleri tesis etmek,işletmek,bu tür kuruluşlara katılmak, işbirliği yapmak,araştırma ve incelemelerde bulunmak müesseseler açmak, kurslar,seminerler ve paneller, ihtivaller, şenlikler,anma günleri ve geceleri  tertip etmek ve ettirmek.
4.       Fertlerin ,meşru olan ve hayati önem arz eden ,sağlık,her kademede eğitim,öğretim ile iktisadi ve kültürel yönden ihtiyaçlarını karşılamak,maddi ve manevi konularında muhtaç olmaları halinde ihtiyaçlarını giderici faaliyetlerde bulunmak,sorunların çözümünü kolaylaştırmak.
5.       Mağdur olanlara , ihtiyacı olanlara ani ve nakdi yardımlarda bulunmak,vakfın hizmetlerinden faydalandırmak,yardımcı olmak, malzeme araç ve gereçlerini temin etmek(Bu yardım ve hizmetten nasıl yararlanacağı tüzükle belirlenir.

DERNEK | VAKIF | MEVLEVİHANE | MİSAFİRHANE | AŞEVİ | MEVLEVİLİK | ETKİNLİKLER | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | YAYINLAR | İLETİŞİM

www.mevlevider.net | bilgi@mevlevider.net
Aziziye Mah. Şehit Nazım Bey Cad. No:10 Karatay/Konya